Ekerö Kyrka

fönsterbyte i tornlanterninen

Ekerö Pastorat gav oss det ärofyllda uppdraget att byta ut de gamla rötskadade fönsterpartierna i Ekerö kyrkas tornlanternin.

Mätning och mallning av de gamla rötskadade fönsterpartierna från 1970-talet

Steg ett var mätning och mallning av de befintliga fönsterpartierna från 1974, som var rötskadade och i mycket dåligt skick.

De nytillverkade pardörrarna med karm före målning.

Tillverkade karmöverdelar

De nytillverkade karmöverdelarna har just blivit mättade med linolja.

Fönsterbågarna till den krummade överdelen. Här glasade, kittade och målade strax innan montaget. Linoljefärg användes genomgående. Innerbågarna i tonad vit kulör och ytterbågarna i brun kulör enligt originalet.

Fönsterdörrarnas ytterdelarsom fått det sista lagret linoljefärg.

Påbörjad demontering av de gamla fönsterpartierna. Hjälm, sele ochavspärrningar är nödvändiga skyddsåtgärder vid den här typen av arbete.

Foto taget från korgbilen. Den och dess förare var ett oumbärligt hjälpmedel vid både demontering och montering.

Den första karmen sitter på plats och nästa är just avlastad från korgen.

De nya karmarna monteras och justeras.

Det färdiga resultatet som kommer att kunna beskådas under lång tid framöver!