Fönsterrenovering

 


Gamla fönster fram till omkring år 1960 har ofta mycket hög virkeskvalitet. Skador på bågar, spröjs och karm går för det mesta att reparera eller byta delar på.

Tack vare den höga virkeskvaliteten kunde man göra bågar och spröjs i smäckra dimensioner som harmonierar med huset. Idag kan man också få ett ur energisynpunkt gott resultat genom att byta ut innerglaset till ett lågemissivt energiglas. Ett vanligt kopplat 2-glasfönster får då ett värmevärde jämförbart med ett 3-glas isolerglas. (U-värde 1.8)

Låt oss göra en fönsterbesiktning och komma med åtgärds- och kostnadsförslag!